в Иркутске 08:36, Май. 22:t +6°C
Хамар-Дабан
след.
Название:
Озеро Сердце
Автор:
Сергей Н.
Описание:
Дата съемки:
01.09.2004